Çevre Politikası


YASALARA UYUM SAĞLANMASI;

Çevre Yönetimine ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymayı taahhüt etmekte ve sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde SA-MO-PAR bünyesinde geçerli olan normları sağlamayı hedeflemekteyiz. Geliştirme, planlama ve yatırım aşamalarında ürünlerin ve proseslerin çevre dostu olmasına dikkat etmekteyiz. Elemanlarımızın da sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarına önem vermekteyiz. Çalışmalarımızı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde sürdürmekteyiz.

ÇEVRESEL YÜKÜN AZA İNDİRİLMESİ;

Havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri azaltmak öncelikli amacımızdır. Bu amaca bağlı olarak sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktayız. Faaliyetlerimizi tesislerimiz kapsamında komşularımızın haklarını da gözeterek sürdürürken taşeronlarımız ve yan sanayi firmalarımızla bir bütün halinde çalışmayı hedeflemekteyiz. Faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan atıkları azaltmakta, geri kazanmakta veya uygun yollarla bertaraf etmekteyiz.

YENİ YATIRIMLAR ve PROJELERE ÖZEN GÖSTERİLMESİ;

Yeni yatırım projelerinde, çevre faktörlerine önem vermekteyiz. Yasaların ve yerleşkemizin bulunduğu yerin gerektirdiği izinleri alarak, çevresel etkilerin değerlendirmesini yaptırarak yeni yatırım ve projelerimize başlamaktayız. Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek, denetleyerek geliştirmekteyiz.

DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI;

Teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren  teknolojileri uygulayarak doğal kaynaklarımızı korumak, ham madde kullanımını optimumda tutmak ve oluşan atıkların uygun geri kazanımlarının sağlanmasına yardımcı olmak öz sorumluluğumuzdur.

ÇALIŞANLARIN KATILIMININ SAĞLANMASI;

Üst yönetim başta olmak üzere tüm SAMOPAR elemanları olarak çevreyi korumanın hepimizin sorumluluğu olduğu bilinciyle bu konudaki çalışmalara yetki ve sorumluluklarımız dahilinde aktif olarak katılmak gerektiğinin inancındayız. Bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitimler ile kendimizi çevreyi koruma konusunda sürekli geliştirmekteyiz. Çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmekte, onları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmekteyiz.

SA-MO-PAR SANAYİ MOTOR PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sultan Orhan Mah. Hasköy Sanayi Sitesi 15.Blok No:10 41400 Gebze - Kocaeli

Telefon :0 (262) 642 32 74 (4 Hat)

Gsm: 0 (541) 642 32 74

Fax: 0 (262) 642 32 73

samopar@samopar.com

© 2017 Samopar - All rights reserved.
Yukarı Çık