İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 

İSG TEHLİKELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ;

İş Sağlığımızı ve Güvenliğimizi tehlikeye atabilecek kaynakların tehlikelerini ve bunlardan oluşan riskleri azaltıp çalışma ortamını güvenli kılarak çalışanlarımızın (engelli ve hamile çalışanlarımızın özel durumlarına özen göstererek), işletmemizin ve üretimimizin güvenlik ve sağlığını gözetmekteyiz. Risklerimizi kabul edilebilir seviyeye getirerek; farklılığımızın farkındalığını yaratmayı hedeflemekteyiz.

YASALARA UYUM SAĞLANMASI;

İş Sağlığı & Güvenliğine (İSG) ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymayı taahhüt etmekte ve sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde SA-MO-PAR bünyesinde geçerli olan normları sağlamayı hedeflemekteyiz. Geliştirme, planlama ve yatırım aşamalarında ürünlerin ve proseslerin tehlikesiz olmasına dikkat etmekteyiz. Elemanlarımızın da sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarına önem vermekteyiz. Çalışmalarımızı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde sürdürmekteyiz.

YENİ YATIRIMLAR ve PROJELERE ÖZEN GÖSTERİLMESİ;

Yeni yatırım projelerinde, iş güvenliği faktörlerine önem vermekteyiz. Yasaların gerektirdiği tehlikeleri minimize ederek, risk oluşumuna fırsat vermeden projelere başlamaktayız. İSG Yönetim Sistemi’ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetleyerek geliştirmekteyiz.

ÇALIŞANLARIN KATILIMININ SAĞLANMASI;

Üst yönetim başta olmak üzere tüm SAMOPAR elemanları olarak iş sağlığını ve güvenliğini korumanın hepimizin sorumluluğu olduğu bilinciyle bu konudaki çalışmalara yetki ve sorumluluklarımız dahilinde aktif olarak katılmak gerektiğinin bilincindeyiz. Bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitimler ile kendimizi iş sağlığını ve güvenliğini koruma konusunda sürekli geliştirmekteyiz. Çalışanların ve tedarikçilerin iş sağlığına ve güvenliğine olan duyarlılıklarını geliştirmekte, onları sağlıklı ve güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmekteyiz.

SA-MO-PAR SANAYİ MOTOR PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sultan Orhan Mah. Hasköy Sanayi Sitesi 15.Blok No:10 41400 Gebze - Kocaeli

Telefon :0 (262) 642 32 74 (4 Hat)

Gsm: 0 (541) 642 32 74

Fax: 0 (262) 642 32 73

samopar@samopar.com

© 2017 Samopar - All rights reserved.
Yukarı Çık